Kontajnerové čerpacie stanice

Komplexné riešenie na skladovanie, evidovanie a výdaj pohonných látok. Dvojplášťová nádrž a tankomat sú zabudované do uzamykateľného kontajnera. Výhodou nadzemnej konštrukcie oproti podzemným je, že investícia je oveľa nižšia a na viac ju môžeme, ak je to potrebné, preniesť na iné miesto.