Kontinuálne merania

Kontinuálne merania poskytujú manažmentu čerpacích staníc rýchly prehľad skladových zásob v reálnom čase.

Nadstavbovou funkciou kontinuálneho merania môže byt centralizovaná sprava skladových zásob na rôz-nych prevádzkach súčasne. Ďalšími funkciami systému sú ochrana pred stratami, rýchle vyhodnotenie krádeží, zistenia neodôvodnených úbytkov a havárií. Systém kontinuálneho merania eviduje a vyhodno-cuje množstvo vydávaných aj prijatých zásob súčasne. Tým systém umožňuje možnosť kontroly predaja tak na strane koncového zákazníka, ako aj na strane dodávateľa. Šírka a rozsah štatistík a výstupných úda-jov kontinuálneho merania sa dá ľubovoľne konfigurovať a nastavovať podľa individuálnych požiadaviek užívateľa