O nás

Osobný prístup
viac ako 20 rokov

Pracovníci a zamestnanci našej spoločnosti poskytujú od roku 1991 komplexné portfólio služieb a produktov pre zriadenie, prevádzku a servis olejových hospodárstiev a čerpacích staníc pohonných látok a mazív. Cenné skúsenosti získali pri montážach najmodernejších technológií na slovenskom, českom, maďarskom ale aj ukrajinskom trhu.

Na týchto základoch bola v roku 2001 sformovaná spoločnosť Q-SERVIS, ktorá kontinuálne pokračuje v poskytovaní služieb najvyššej technickej úrovne a kvality, poskytuje dodávku a montáž kompletnej technológie pre verejné aj neverejné čerpacie stanice od nádrží cez potrubia, elektroinštaláciu, výdajné stojany, riadiace systémy, vysávače, hustiče pneumatík, reklamné totemy, líniové osvetlenia atík a budov, až po LED osvetlenia.
Od roku 2004 má spoločnosť Q-SERVIS výhradné zastúpenie firmy TATSUNO-EUROPE. Týmto sa stala výhradným dovozcom a distribútorom výdajných stojanov PHL značky TATSUNO, čím potvrdila povesť najvyššieho technologického štandardu v odbore. Spoločnosť Q-SERVIS sa aktívne zúčastňuje na vývoji nových produktov a funkcií pre výdajné stojany tak, aby kopírovala požiadavky svojich klientov a v čo najrýchlejšom čase zabezpečila ich zavedenie do praxe.