Osvetlenie

Vizibilita čerpacej stanice je základom úspešnej prezentácie, preto ponúkame svetelne riešenia len pre-verenej kvality, vysokého štandardu a v nákladovej efektívnosti. Naša ponuka zahŕňa poradenstvo, ná-vrh, vizualizáciu aj realizáciu osvetlenia čerpacej stanice.

LED osvetlenie priestoru vhodne do výbušného prostredia

Priestory čerpacej stanice podliehajú prísnym bezpečnostným predpisom nevynímajúc osvetlenie prie-storu čerpania paliva. V tejto časti čerpacej stanice by mali byt špeciálne iskruvzdorné svetelne telesa. Napriek širokej ponuke úsporných svietidiel ma len malý počet výrobcov vo svojej ponuke LED osvetlenie vyhovujúce bezpečnostným predpisom čerpacích staníc.

Pouličné osvetlenie

Súčasťou čerpacej stanice je aj osvetlenie priliehajúcich priestranstiev. Aj pri tomto type osvetlenia po-skytujeme rovnako kvalitný štandard LED osvetlenia.

Líniové osvetlenie atík

K základným vizualizačným prvkom radíme atiky prestrešení a budov. Tieto vyhotovujeme v širokej skale prevedení, vždy podľa individuálneho želania zákazníka. Atiky sa zvyčajné doplňujú svetelnou linkou. V prípade akrylátových alebo vinylových prevedení môžu svietiť celoplošne. Atiky môžu byt ploche, alebo 3D.

Svetelné LED linky

Svetelne linky v LED prevedení nahradzujú tradičné neóny pri výrobe líniového osvetlenia atík. Vyznačujú sa dlhou životnosťou a malou spotrebou elektrickej energie. Na rozdiel od klasických neónových žiariviek nie je svietivosť závislá na teplote. LED linky môžu meniť farby, čím môžeme dosiahnuť jedinečné svetel-ne efekty.

Cenové ukazovatele

Vyrábame elektronické aj manuálne cenove totemy pre menšie mestské aj diaľničné čerpacie stanie. Pri výrobe totemov dokážeme uspokojiť individuálne požiadavky nielen čo sa týka odlišnosti farieb a tvarov, ale aj funkcionality. K osvetleniu cenových ukazovateľov používame štandardne úsporné LED diódy.