Služby

Výstavba čerpacích staníc

Výstavba

Projekcia

Spolupracujeme s overenými architektmi, poskytujeme súčinnosť a odborné poradenstvo pri príprave zadania projektu tak, aby realizované dielo zodpovedalo Vašej predstave. Stavebná konštrukcia Sprostredkujeme Vám spoľahlivých a preverených dodávateľov pre realizáciu Vašej stavby..

Technológia pod zemou

Postaráme sa nielen o to, čo vidíte nad zemou, ale zabezpečíme pre Vás aj všetky komponenty ako pod-zemné a nadzemné dvojplášťové skladovacie a havarijné nádrže, dvojplášťové plastové alebo oceľové potrubné rozvody, kompletný sortiment armatúr, stáčacie čerpadlá, poistné antidetonačné armatúry, stojanové a stáčacie šachty.

Servis 24

Servis 24

Pre našich klientov poskytujeme servis v podobe pravidelných prehliadok, povinných revízií, poskytovania záruky a nonstop servisu na všetky technológie a zariadenia čerpacích staníc.

Pečať kvality QSERVIS

Pri kúpe nového stojanu platí záruka 2 roky. Pre uplatnenie záruky je potrebné absolvovať pravidelný ročný servis. Aby sme mohli záruku poskytovať aj naďalej, spoločnosť QSERVIS sa rozhodla poskytovať novú službu formou predĺženej záruky. Predĺžená záruka nadväzuje na pôvodnú záruku výrobcu a predlžuje ju o ďalšie 2 roky.

Túto záruku si môžete objednať nielen pri kúpe nového stojanu, ale rovnako aj pre Vaše terajšie stojany s preukázateľnými ročnými servisnými prehliadkami. Pre ostatné technológie čerpacej stanice poskytujeme pravidelné prehliadky a revízie za účelom udržania štandardu kvality a funkčnosti všetkých zariadení.

24 hod. servis

Uvedomujeme si dôležitosť nepretržitej prevádzky čerpacích staníc, preto sme pripravení v prípade poru-chy ju odstrániť v najkratšom možnom čase tak, aby Vaši klienti nepociťovali výpadok prevádzky. Preto poskytujeme 24 hodinovú pohotovosť na čísle +421 (0)911 403 380.