Výdajné stojany

Výrobný program zahŕňa širokú škálu a modularitu výdajných stojanov. Stojany môžu byt v jedno alebo obojstrannom prevedení, počet médií môže byt od 1 do 5 pre každú obslužnú stranu s možnosťou asy-metrického riešenia.
Najnovší rad výdajných stojanov dokáže kombinovať ľubovoľnú kombináciu produktov, ako klasické pali-vá benzín a nafta s doplnkami AdBlue, LPG, kvapalina do ostrekovačov v jednom výdajnom stojane.

 

OCEAN Euro

OCEAN Euro

Viac produktové výdajné stojany
1 až 10 výdajných samonavíjacích hadíc
1 až 5 palivových produktov (benzín, nafta, bionafta, E85, LPG a CNG)
4 prevedenia dizajnu - BASE, WAVE, CUBE a FIN

OCEAN EURO/Combi

OCEAN EURO/Combi

Viac produktové výdajné stojany
1 až 10 výdajných hadíc
1 až 4 palivových produktov (benzín, nafta, bionafta, E85)
Prídavným modulom pre piaty produkt môže byt AdBlue®, kvapalina do ostrekovačov, LPG alebo CNG
4 prevedenia designu - BASE, WAVE, CUBE a FIN

OCEAN Euro/AdBlue®

OCEAN Euro/AdBlue®

Samostatný výdajný stojan na vydaj AdBlue®
1 až 2 výdajné hadice
4 prevedenia dizajnu - BASE, WAVE, CUBE a FIN

OCEAN Tall

OCEAN Tall

Viac produktové výdajné stojany
1 až 10 výdajných hadíc
1 až 5 palivových produktov (benzín, nafta, bionafta, E85)
3 prevedenia designu - BASE, CUBE a FIN

SHARK Junior & Economy

SHARK Junior & Economy

Jedno alebo dvoj-produktový výdajný stojan (benzín, nafta, bionafta, E85, LPG)
1 až 2 výdajné hadice

SUNNY-XE Euro

SUNNY-XE Euro

Viac produktové výdajné stojany
1 až 8 výdajných hadíc
1 až 4 palivové produkty (benzín, nafta, bionafta, E85)